Klubbens loksler er åbne fra mandag til fredag fra 9.00-21.00
Lørdag og søndag fra 9.00-13.00